Nationellt programråd

Nationellt programråd för Naturbruksprogrammet

Skolverket har utsett följande ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/nationella-programrad/programradet-for-naturbruksprogrammet-1.197442


Det nationella programrådet träffas ca fyra gånger per år. Vid programrådets möten diskuteras framför allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Ledamöterna är representanter från arbetslivet med kunskap om programmets yrkesområden.

 

Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00