Centrala Yrkesnämnder

NYN prioriterar ett nära samarbete med följande Centrala Yrkesnämnder:

  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

 

Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning
se www.yrkesbevis.com

Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00