Om NYN

Styrelseagenda
  • Styrelsesammanträde 2018-04-26, kl. 10.15 - 15.00, i samband med Naturbrukskonferensen i Gamleby.
  • Årsmöte 2018-05-31, kl. 10.15 – 13.00, Stockholm.
  • Styrelsesammanträde 2018-10-18--19, lunch-till-lunch, plats ej bestämd (ev. Nyköping).
  • Styrelsesammanträde 2018-11-28, kl. 10.15 - 15.00, plats ej bestämd.

Historik
NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994. Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades 1948. LYN etablerades 1972.
Sekreteriatsfunktionen uppehölls 1972-1977 av Olof Brandesten, 1977-1981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 1997-2000 Maria Elinder, 2000- Michael Insulander
LYN/NYN:s ordförande genom åren: 1972-1980 Vilhem Wessén, 1980-1983 Ove Eriksson, 1983-1991 Åke Björn, 1991-1992 Eva Telje-Ekbjörn, 1992-1998 Tore Johansson, 1998-2001 Åsa Odell, 2002-2004 Per Sandberg, 2004-2005 Elisabeth Gauffin, 2005-2014 Titti Jöngren, 2014 -Sara Helgstrand.
Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00