Om NYN

Styrelseagenda

    • Styrelsesammanträde 2017-04-06, kl. 10.15 - 15.00, i samband med Naturbrukskonferensen i Halland (Varberg).
    • Årsmöte 2017-06-18, kl. 10.15. – 13.00, KSLA, Stockholm.
    • Styrelsesammanträde 2017-10-10, kl. 10.15 - 15.00, ev. SLA, Stockholm.
    • Styrelsesammanträde 2017-11-23, kl. 10.15 - 15.00, medverkan av Cecilia Fahlberg, Arbetsmarknadsutredningen, Stockholm.
Historik
NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994. Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades 1948. LYN etablerades 1972.
Sekreteriatsfunktionen uppehölls 1972-1977 av Olof Brandesten, 1977-1981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 1997-2000 Maria Elinder, 2000- Michael Insulander
LYN/NYN:s ordförande genom åren: 1972-1980 Vilhem Wessén, 1980-1983 Ove Eriksson, 1983-1991 Åke Björn, 1991-1992 Eva Telje-Ekbjörn, 1992-1998 Tore Johansson, 1998-2001 Åsa Odell, 2002-2004 Per Sandberg, 2004-2005 Elisabeth Gauffin, 2005-2014 Titti Jöngren, 2014 -Sara Helgstrand.
Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00