Kontakt

Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF i Stockholm.

Michael Insulander
Kanslichef
08 - 787 5409
michael.insulander@lrf.se

NYN:s diplomerare för Grönt Kort, klicka här

Anne
Catharina Matsdotter
Verksamhetsansvarig     
070-2666949
Anne J Andersson
Gris och Mjölk
073-8560263
Peter Borring
Växtodling
070-3436959
Claes Pettersson
Växtodling
070-8466263
kattis@cayenne-konsult.se hortegarden@lm.lrf.se peter.borring@telia.com claes_pettersson@hotmail.com
Gröna Jobb

Annika Bergman
Verksamhetsansvarig
0705 - 67 18 57
annika.bergman@gronajobb.se

NYN har nära samarbete med övriga Gröna Yrkesnämnder

  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning
se www.yrkesbevis.com

Jobb och utbildning

Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00