Grönt Kort

”Programmet ska leda till ett antal yrkesutgångar direkt efter Gymnasieskolan. De olika branscherna inom området har olika certifikat, till exempel så kallade gröna kort, för olika yrken. Certifieringarna har arbetats fram av branschen för att tydliggöra vilken kompetens personen har. Examensmål för programmet kommer att tas fram i samarbete med branschen där certifieringarna kan användas. I och med mitt nya förslag om examen kommer kvaliteten på programmet att stärkas.”

Ur Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27

Välkomna med intresseanmälan för Grönt Kort!
(för Yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning, se http://www.yrkesbevis.com/ )

Våra utvärderingar visar att eleverna är mycket positiva till diplomeringen och har stor nytta av sitt Gröna Kort. Diplomeringarna genomförs i huvudsak under vårterminen.

Anmälan behöver i detta skede endast innehålla skola, kontaktperson antal elever, önskemål om tidpunkt och om det gäller mjölk, gris, växtodling eller yrkesodling trädgård. Först till kvarn gäller! Utöka gärna målgruppen elever i åk 3 med elever som har motsvarande kompetens, exempelvis påbyggnadsutbildningar och liknande.

Tveka inte att anmäla även om ni bara har några få elever som är intresserade – vi försöker då samordna diplomeringen med andra skolor.

Diplomeringen kostar 300 kr per elev och betalas direkt till diplomeraren i samband med provet.

För att vi ska kunna erbjuda er en tidpunkt som passar er och er planering vill vi gärna ha er intresseanmälan senast under november!

Anmäl till våra diplomerare, se Kontakta Grönt Kort i vänstra marginalen!

... läs även våra nyhetsbrev!

Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00