Välkommen till Naturbrukets Yrkesnämnd

NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb

För yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning, se: Yrkesbevis

Medlemsorganisationer i NYN

  • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
  • Gröna arbetsgivare (Gröna)
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
  • Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)
  • Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF)
  • LRF Trädgård (LRF)
  • SLA-Svensk Djursjukvård (SvDv)

Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00